GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

Door onze docenten en/of AIOS

Eefje Sizoo, SO-docent, publiceerde een proefschrift bespreking van het proefschrift van Petra Borsje, docent bij de kaderopleiding psychogeriatrie. Sizoo E. Hora est. Neuropsychiatrische symptomen bij patienten met dementie in de huisartspraktijk. klik hier


Marielle Winters, Manon Crull, Stan Markenstein, Merel Stolze, publiceerden het onderzoek dat zij in het kader van de opleiding verrichtten over temperatuurmeting in het verpleeghuis in het TvO. Winters M, Crull M, Markenstein S, Stolze M. Temperatuur meten in het verpleeghuis. Kloof tussen protocol en praktijk. klik hier


Levien van Dillen, aios, publiceerde haar CAT over dubbele plaatjesremming bij patiënten met hoog risico op recidief CVA in het TvO. Van Dillen, L. Dubbele plaatjesremming bij patiënten met hoog risico op recidief CVA. Critical Appraisal of Topic. klik hier


Paul van Houten, SO bij de opleidingsgroep van het Zonnehuis in Amstelveen heeft in het verlengde van zijn promotie-onderzoek recent een praktijkgericht consensus artikel gepubliceerd over goed handelen bij urine incontinentie: van Houten P, Newman D, Wijk H, Koehler B, Costa A, Hutt E. Development of a Toileting and Containment Decision Support Tool. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2020 Jan/Feb;47(1):54-64. klik hier


Suzanne Westerhoff, inmiddels specialist ouderengeneeskunde, publiceerde het onderzoek dat ze verrichtte tijdens de opleiding naar verschillende methoden van nierfunctiebepaling in het TvO. S. Westerhoff S, Smalbrugge M. Schatting van nierfunctie in het verpleeghuis. Verschillen in prevalentie van klinische relevante nierfunctiestoornissen tussen de Cockcroft-Gault, MDRD en CKD-EPI. TvO augustus 2019. klik hier


Ruth Bolier, aios, publiceerde een proefschrift bespreking van het proefschrift van aioto Janine van Kooten. Bolier R. Hora est. Pijn bij dementia. klik hier


Robert Helle, opleider bij Viva!, publiceerde een commentaar op een tuchtrecht uitspraak in het TvO. Helle R. Bespreking tuchtrechtzaak: wanneer mogen nabestaanden een klacht indienen en wie beslist over een obductie? Commentaar bij uitspraak C2018.307.an. klik hier

Wij gebruiken cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies op onze web site. Wij gebruiken géén cookies waarbij data gedeeld wordt met derden. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.