GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg  

Evaluatie opleider/opleidingsinstelling door aios ouderengeneeskunde

De kwaliteitsbewaking en visitatie van (stage)instellingen en (stage)opleiders van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde, ligt vanaf 1 januari 2020 niet meer bij de RGS, maar bij de opleidingsinstituten.
Dit betekent dat de komende jaren:
• iedere instelling eenmalig vanuit het instituut zal worden gevisiteerd.
• na deze visitatie zal de huidige erkenning van de instelling en van de opleider(s) werkzaam in de instelling, worden omgezet in een erkenning voor onbepaalde tijd.

ko algemeen In het kader van kwaliteitsbewaking zal het instituut na visitatie:
• eenmaal per twee jaar een telefonisch evaluatiegesprek met de instelling/(opleider(s) voeren.
• én eenmaal per vijf jaar een evaluatiebezoek aan de instelling/opleider(s) brengen.

Tijdens de visitatie en evaluaties zal er onder andere aandacht worden besteed aan de evaluatie van de aios over de opleider(s) en opleidingsinstelling.

Belangrijk voor u als opleider
Vanaf 1 januari 2021 is het de verantwoordelijkheid van de opleider en opleidingsinstellingen om evaluaties betreffende instelling en aldaar werkzame opleider(s) te verzamelen en te bewaren. Bij visitatie en evaluaties vanuit het instituut wordt gevraagd om de verzamelde evaluaties vooraf aan het gesprek en/of werkbezoek naar het instituut te mailen.

Nieuw format evaluatie
Voor het evalueren van opleider(s) en opleidingsinstelling door de aios is er een nieuw format beschikbaar; door de aios te downloaden vanuit de digitale leeromgeving Canvas en door de opleider te downloaden vanaf de website van GERION.

Wij gebruiken cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies op onze web site. Wij gebruiken géén cookies waarbij data gedeeld wordt met derden. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.